เรื่องราวของโรงพยาบาลที่ชื่อเจจูงวอน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยของเกาหลี ในช่วงสมัยโจซอนในปี 1886

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 01-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 01-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 01-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 02-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 02-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 02-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 03-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 03-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 03-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 04-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 04-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 04-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 05-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 05-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 05-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 06-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 06-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 06-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 07-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 07-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 07-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 08-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 08-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 08-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 09-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 09-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 09-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 10-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 10-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 10-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 11-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 11-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 11-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 12-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 12-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 12-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 13-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 13-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 13-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 14-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 14-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 14-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 15-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 15-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 15-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 16-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 16-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 16-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 17-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 17-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 17-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 18-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 18-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 18-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 19-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 19-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 19-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 20-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 20-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 20-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 21-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 21-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 21-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 22-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 22-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 22-3
PLAY ejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 23-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 23-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 23-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 24-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 24-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 24-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 25-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 25-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 25-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 26-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 26-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 26-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 27-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 27-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 27-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 28-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 28-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 28-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 29-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 29-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 29-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 30-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 30-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 30-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 31-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 31-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 31-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 32-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 32-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 32-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 33-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 33-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 33-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 34-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 34-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 34-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 35-1
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 35-2
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 35-3
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 36-1 (End)
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 36-2 (End)
PLAY Jejungwon [บรรยายไทย] ตอนที่ 36-3 (End)