แมน ตอนที่ยังเป็นวัยหนุ่ม รู้จักที่จะเสียสละ เรียนรู้ความสามารถและดำรงชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไป ก่อนที่ตำนานซูเปอร์แมนจะเริ่มต้นขึ้น โดยละครเรื่องนี้รังสรรค์ขึ้นโดยแอล เฟร็ด กัฟ (Alfred Gough) และไมล์ ส มิลล่าร์ (Miles Millar) โดยกำหนดให้คลาร์กในช่วงวัยรุ่นดำรงชีวิตในบ้านเกิดของเขา คือ Smallville

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 01
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 02
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 03
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 04
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 05
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 06
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 07
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 08
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 09
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 10
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 11
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 12
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 13
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 14
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 15
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 16
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 17
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 18
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 19
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 20
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 21
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 22
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 23
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 24
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 25
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 26
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 27
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 28
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 29
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 30
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 31
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 32
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 33
Play video (เปิดดูคลิก) Smallville หนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 2 - 34
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
Play video (เปิดดูคลิก) test