นิค เบิร์กฮาร์ดท์ นักสืบคดีฆาตกรรมที่ได้พบกับคดีปริศนาและเริ่มมองเห็นบางสิ่งที่แปลกประหลาด ที่ไม่น่าจะมีอยู่จริง จนกระทั่งเขาได้รับรู้ความจริงของครอบครัวจากป้าของเขาเองว่าเขาคือกริมม์ กลุ่มคนที่คอยปกป้องมนุษย์จากสัตว์ร้ายในเทพนิยาย นิทานที่คุณเคยฟังก่อนนอนมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่แต่งขึ้นแต่มันคือคำ เตือน! สัตว์ร้ายและเค้าโครงเรื่องในแต่ละตอนจะอ้างอิงมาจากนิทานของสองพี่น้องตระ กูลกริมม์ อย่างเช่นในตอนแรกที่อ้างอิงมาจากเรื่องหนูน้อยหมวกแดง

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 1END
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 2END
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.3
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.4
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.5
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.6
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.7
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.8
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.9
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.10
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.11
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.12
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.13
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.14
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.15
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.16
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.17
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.18
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.19
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.20
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.21
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 1 Ep.22END