กษัตริย์ จองโจ (Jeongjo) ได้รับสมญานามว่าเป็นไม้บรรทัดของโชซอน เนื่องจากความพยายามต่างๆของพระองค์ในการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติและได้ รับการสรรเสริญว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รักของราษฎรมากที่สุด พระองค์ ครองราชย์ต่อจาก กษัตริย์ยองโจ (King Yeong Jo)พระอัยกา กษัตริยจองโจชื่อเดิมคือ ลีซาน (Yi San) พระโอรสขององค์รัชทายาทซาโด (Crown Prince Sado) โอรสองค์ที่สอง ของกษัตรย์ยองโจ เนื่องจากพระโอรสองค์แรกเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย หลังจากนั้นเจ็ดปี ซาโดจึงได้รับตำแหน่งรัชทายาท ในขณะที่ซาโดเพิ่งเกิดได้ไม่นาน ซาโดได้รับการเลี้ยงดูจากกษัตริย์ยองโจเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ใน อนาคต ต่อมาระหว่างกษัตริย์ยองโจและซาโดได้เกิดการระแคะระคายซึ่งกันและกัน ซาโดเริ่มมีอาการกลัวพระบิดาของตน ด้วยความกลัวนี้ทำให้ซาโดเกิดอาการทางจิต ต้อง ทุบตีหรือฆ่าผู้คนเพื่อที่จะระบายความตึงเครียด การที่ซาโดทำเช่นนี้นำพาความผิดหวังมาสู่กษัตริย์ยองโจเป็นอย่างมาก ดังนั้นกษัตริย์ยองโจจึงมีรับสั่งให้ขังซาโดไว้ในยุ้งฉาง หลังจากถูกขังเป็นเวลา 8 วันซาโดก็ได้เสียชีวิต ซึ่ง ในเวลานั้นลีซานมีอายุได้เพียง 11 ปี เหตุการณ์นี้ได้กระทบกระเทือนจิตใจและก่อให้เกิดความสบสนแก่ลีซาน (กษัตริย์จองโจ) เป็นอย่างมาก สำหรับกษัตริย์ยองโจ ในคำจารึกที่สุสานได้เขียนไว้ว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าพระโอรสของ พระองค์ แต่ต้องการให้บทเรียนแก่ซาโดเท่านั้นและรู้สึกเสียใจต่อการตายของซาโด ไม่ต้องการให้ผู้คนมองว่าเป็นพ่อที่ใจร้ายและทารุณ กษัตริย์ยองโจได้กล่าวอีกว่าเจ้าชายต้องฉลาด ทุกคนต่างคาดหวังว่าเขาจะ เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับประชาชาติ แต่เขากลับไม่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีงาม ประพฤติตนไม่เหมาะสมและคบกับพวกอันธพาล ซึ่งเป็นภัยต่อประเทศชาติ เหล่านี้คือสิ่งที่กษัตริย์ยองโจอธิบายถึงพื้นหลังการลงโทษที่ไม่เคยมีมา ก่อน หลังจากที่ซาโดตาย กษัตริย์ยองโจได้ถอดซาโดออกจากตำแหน่งและทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องลีซันพระนัดดา และ พระนางฮเย-คยอง ลูกสะใภ้ ส่วน ของพระมารดาของกษัตริย์จองโจคือ พระนางฮเย-คยอง (Lady Hyekyeong) ลีซานมีจิตใจดีและเฉลี่ยวฉลาดก็เพราะพระมารดาของพระองค์ ฮเย-คยองเป็นคนที่ใจดีและเฉลี่ยวฉลาด อีกนัยหนึ่งความเจริญทางการปกครองในสมัยของพระองค์ต้องขอบคุณความสามารถของนาง ที่ ได้ให้การศึกษาแก่ลีซัน นางได้ให้กำเนิดลีซันท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ยองโจและซาโด มีทีท่าจะคลี่คลายลง นางรักลูกของนางมากยิ่งกว่าชีวิตและตัดสินใจที่จะไม่ให้เขาเป็นเหมือน พ่อของเขาเป็นอันขาด นางถูกปลดจากตำแหน่งหลังจากซาโดถูกประหารถึงแม้ว่าพระสวามีของนางจะถูกฆ่า แต่นางได้เงียบและมีสติเพื่อลูกชายของนางและสอนให้ลีซานไม่ให้ยึดติดกับความ แค้น นางได้เขียนอัตถชีวประวัติชื่อ The Memoirs of Lady Lady Hyekyeong ถ่ายเรื่องราวของนางในขณะนั้น ในบันทึกเล่มนี้นางได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ยองโจและพระสวามี ของนาง นางได้กล่าวว่า กษัตริย์ยองโจปฏิบัติกับซาโดไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ซาโดที่มีความอบอุ่นและ อ่อนโยนโดยนิสัย ต้องตกอยู่ในสภาพถูกรบกวนทางจิต ความกลัวของซาโดค่อยๆเริ่มจากความหวาดกลัวเครื่องนุ่งห่ม ต้องเสียเวลาเป็นเวลานานในตอนเช้าเพื่อเลือกอาภรณ์จนถึงการทำร้ายบรรดาข้า หลวง บันทึกนี้นับว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่ามิได้ บันทึกเล่มนี้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ทางการเมืองในสมัยโชซอน ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ยองโจ กษัตริย์จองโจ กษัตริย์ซุนโจ (King Sunjo) ถึงแม้ว่ากษัตริย์จองโจจะประสบความทุกข์ยากตั้งแต่เยาว์วัย ต่อมาพระองค์ก็ได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโชซอน ผู้ทำให้เกิดความเฟื่องฟูความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ใน รัชสมัยของพระองค์ได้มีการปฏิรูปหน่วยงานต่างๆ และวางรากฐานการปกครองให้กับอาณาจักร มีการจัดตั้ง คยูจาง-คัก (Kyujang-gak) ซึ่งเป็นห้องสมุดของอาณาจักร จุดประสงค์คือปรับปรุงจุดยืนด้านวัฒนธรรมและการปกครองของโชซอนและให้เจ้า หน้าที่สนใจได้ศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการลดความมั่งคั่งของคนชั้นสูงที่ มีความเกี่ยวดองกับพระมเหสี อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนซีฮัก(นักเรียนโรงเรียนนัก ปราชญ์) กษัตริย์จองโจได้พบกับ ฮงคุกยอง (Hong Guk- Yeong) ขุนนางที่ต้องการจะเพิ่มอำนาจให้แด่กษัตริย์ แต่กลับลงท้ายด้วยการที่เขาพยายามลอบฆ่ากษัตริย์ กษัตริย์จองโจใช้ เวลาเป็นอย่างมากในการพยายามที่จะลบล้างเรื่องราวที่พระบิดาของพระองค์มี อาการป่วยทางจิต พระองค์ย้ายศาลของเมืองซูวอนโทมาไว้ใกล้กับสุสานของพระบิดาอีกทั้งพระองค์ ยังสร้างปราการ ฮวาซอง (Hwaseong) ไว้พิทักษ์สุสาน ในปัจจุบันสถานที่นี้ องค์การ ยูเนสโก ประกาศให้เป็นมรดกโลก

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [1]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [2]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [3]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [4]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [5]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [6]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [7]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [8]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [9]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [10]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [11]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [12]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [13]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [14]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [15]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [16]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [17]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [18]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [19]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [20]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [21]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [22]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [23]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [24]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [25]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [26]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [27]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [28]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [29]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [30]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [31]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [32]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [33]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [34]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [35]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [36]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [37]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [38]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [39]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [40]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [41]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [42]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [43]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [44]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [45]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [46]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [47]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [49]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [48]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [50]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [51]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [52]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [53]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [54]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [55]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [56]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [57]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [58]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [59]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [60]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [61]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [62]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [63]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [64]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [65]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [66]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [67]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [68]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [69]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [70]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [71]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [72]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [73]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [74]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [75]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [76]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [77]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [78]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [79]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [80]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [81]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [82]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [83]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [84]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [85]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [86]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [87]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [88]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [89]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [90]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [91]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [92]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [93]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [94]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [95]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [96] 
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [97]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [98]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [99]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [100]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [101]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [102]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [103]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [104]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [105]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [106]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [107]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [108]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [109]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [110]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [129]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [130]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [131]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [132]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [133]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [134]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [135]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [136]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [137]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [138]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [139]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [140]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [141]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [142]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [143]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [144]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [145]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [146]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [147]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [148]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [149]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [150]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [181]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [182]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [183]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [184]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [185]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [186]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [187]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [188]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [189]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [190]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [191]
PLAY  Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [192]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [193]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [194]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [201]
PLAY isan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [202]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [203]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [204]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [205]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [206]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [207]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [208]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [209]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [210]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [211]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [212]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [213]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [214]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [215]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [216]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [217]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [218]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [219]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [220]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [221]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [222]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [223]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [224]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [225]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [226]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [227]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [228]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [229]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [230]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [231]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [232]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [233]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [234]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [235]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [236]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [237]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [238]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [239]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [240]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [241]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [242]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [243]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [244]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [245]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [246]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [247]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [248]
PLAY Yisan / ลีซาน จอมบัลลังก์พลิืกแผ่นดิน [249] End
PLAY