ละครเรื่องนี้วาดภาพของความรักระหว่างเพื่อนร่วมงาน สองคนที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง กับทนายหนุ่มที่เก็บความเจ็บปวดไว้จากการที่เขาถูกแม่ผู้ให้กำเนิดทิ้งเขาไป เขาจึงไม่เคยเปิดใจรับใครเลยสักคน และพนักงานหญิงสาวที่จะต้องมารับผิดชอบรับเลี้ยงน้องๆ 5 คน หลังจากที่พ่อแม่ของพวกเค้าเสียชีวิตอย่างกะทันหัน

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play Pick the star [พากษ์ไทย] 1.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 1.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 1.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 2.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 2.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 2.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 3.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 3.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 3.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 4.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 4.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 4.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 5.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 5.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 5.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 6.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 6.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 6.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 7.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 7.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 7.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 8.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 8.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 8.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 9.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 9.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 9.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 10.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 10.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 10.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 11.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 11.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 11.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 12.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 12.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 12.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 13.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 13.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 13.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 14.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 14.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 14.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 15.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 15.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 15.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 16.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 16.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 16.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 17.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 17.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 17.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 18.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 18.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 18.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 19.1
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 19.2
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 19.3
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 20.1 [End]
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 20.2 [End]
Play Pick the star [พากษ์ไทย] 20.3 [End]