เมื่อจอมยุทธป้าเตา จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของพรรคประตูสวรรค์ ลูกเมียของเขา ต้องหนีระหกระเหิน เพื่อให้พ้นจากการตามล่า.. ยี่สิบปีที่พี่น้องต้องพลัดพราก เซียวฮื่อยี้เติบโตในบ่อนไพ่ ส่วนบ่อกี้เป็นทายาทของคนตัดฟืน ฟุเอ้อจวงเรียกชุมนุมคน เพื่อก่อตั้งสหพันธ์บ่อน และเพื่อรับมือกับพรรคประตูสวรรค์ที่เริ่มระรานยุทธภพ ทั้งเซียวฮื่อยี้และบ่อกี้จึงมาสมัครเป็นศิษย์ของฟุเอ้อจวง แต่ทั้งสองก็ต้องผิดใจกัน เมื่อบ่อกี้เข้าใจว่าเซียวฮื้อยี้ฆ่าพ่อแม่ของตน จนกระทั่งยั่วหลานแม่ของบ่อกี้ปรากฎตัว ทั้งคู่จึงรู้ว่าตนเองเป็นพี่น้องกันในที่สุด เซียวฮื้อยี้และบ่อกี้ก็ร่วมผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับพรรคประตูสวรรค์

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 01
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 02
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 03
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 04
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 05
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 06
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 07
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 08
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 09
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 10
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 11
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 12
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 13
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 14
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 15
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 16
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 17
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 18
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 19
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 20
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 21
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 22
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 23
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 24
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 25
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 26
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 27
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 28
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 29
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 30
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 31
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 32
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 33
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 34
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 35
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 36
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 37
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 38
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 39
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 40
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 41
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 42
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 43
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 44
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 45
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 46
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 47
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 48
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 49
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 50
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 51
Play video (เปิดดูคลิก) เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 52 END