เมื่อจอมยุทธป้าเตา จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของพรรคประตูสวรรค์ ลูกเมียของเขา ต้องหนีระหกระเหิน เพื่อให้พ้นจากการตามล่า.. ยี่สิบปีที่พี่น้องต้องพลัดพราก เซียวฮื่อยี้เติบโตในบ่อนไพ่ ส่วนบ่อกี้เป็นทายาทของคนตัดฟืน ฟุเอ้อจวงเรียกชุมนุมคน เพื่อก่อตั้งสหพันธ์บ่อน และเพื่อรับมือกับพรรคประตูสวรรค์ที่เริ่มระรานยุทธภพ ทั้งเซียวฮื่อยี้และบ่อกี้จึงมาสมัครเป็นศิษย์ของฟุเอ้อจวง แต่ทั้งสองก็ต้องผิดใจกัน เมื่อบ่อกี้เข้าใจว่าเซียวฮื้อยี้ฆ่าพ่อแม่ของตน จนกระทั่งยั่วหลานแม่ของบ่อกี้ปรากฎตัว ทั้งคู่จึงรู้ว่าตนเองเป็นพี่น้องกันในที่สุด เซียวฮื้อยี้และบ่อกี้ก็ร่วมผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับพรรคประตูสวรรค์

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 01
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 02
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 03
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 04
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 05
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 06
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 07
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 08
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 09
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 10
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 11
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 12
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 13
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 14
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 15
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 16
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 17
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 18
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 19
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 20
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 21
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 22
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 23
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 24
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 25
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 26
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 27
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 28
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 29
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 30
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 31
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 32
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 33
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 34
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 35
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 36
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 37
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 38
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 39
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 40
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 41
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 42
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 43
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 44
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 45
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 46
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 47
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 48
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 49
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 50
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 51
Play เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 52 END