เมื่อจอมยุทธป้าเตา จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของพรรคประตูสวรรค์ ลูกเมียของเขา ต้องหนีระหกระเหิน เพื่อให้พ้นจากการตามล่า.. ยี่สิบปีที่พี่น้องต้องพลัดพราก เซียวฮื่อยี้เติบโตในบ่อนไพ่ ส่วนบ่อกี้เป็นทายาทของคนตัดฟืน ฟุเอ้อจวงเรียกชุมนุมคน เพื่อก่อตั้งสหพันธ์บ่อน และเพื่อรับมือกับพรรคประตูสวรรค์ที่เริ่มระรานยุทธภพ ทั้งเซียวฮื่อยี้และบ่อกี้จึงมาสมัครเป็นศิษย์ของฟุเอ้อจวง แต่ทั้งสองก็ต้องผิดใจกัน เมื่อบ่อกี้เข้าใจว่าเซียวฮื้อยี้ฆ่าพ่อแม่ของตน จนกระทั่งยั่วหลานแม่ของบ่อกี้ปรากฎตัว ทั้งคู่จึงรู้ว่าตนเองเป็นพี่น้องกันในที่สุด เซียวฮื้อยี้และบ่อกี้ก็ร่วมผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับพรรคประตูสวรรค์

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 01
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 02
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 03
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 04
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 05
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 06
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 07
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 08
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 09
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 10
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 11
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 12
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 13
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 14
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 15
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 16
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 17
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 18
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 19
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 20
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 21
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 22
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 23
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 24
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 25
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 26
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 27
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 28
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 29
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 30
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 31
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 32
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 33
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 34
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 35
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 36
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 37
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 38
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 39
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 40
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 41
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 42
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 43
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 44
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 45
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 46
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 47
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 48
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 49
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 50
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 51
PLAY เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 52 END