อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อ Shan Wu Shuang หญิงสวยวัย 33 ปี ที่ชื่นชอบการทำงาน และยังเป็นโสดอยู่ มาพบเข้ากับลูคัส ชายหนุ่มรูปหล่อแถมโรแมนติกวัย 25 ปี ด้วยอายุที่ห่างกันถึง 8 ปี เรื่องราวจะเป็นอย่างไร?

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 1.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 1.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 1.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 2.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 2.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 2.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 3.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 3.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 3.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 4.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 4.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 4.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 5.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 5.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 5.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 6.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 6.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 6.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 7.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 7.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 7.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 8.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 8.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 8.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 9.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 9.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 9.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 10.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 10.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 10.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 11.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 11.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 11.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 12.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 12.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 12.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 13.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 13.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 13.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 14.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 14.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 14.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 15.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 15.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 15.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 16.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 16.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 16.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 17.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 17.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 17.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 18.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 18.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 18.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 19.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 19.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 19.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 20.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 20.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 20.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 21.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 21.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 21.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 22.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 22.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 22.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 23.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 23.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 23.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 24.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 24.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 24.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 25.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 25.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 25.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 26.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 26.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 26.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 27.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 27.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 27.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 28.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 28.2
Play ) My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 28.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 29.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 29.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 29.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 30.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 30.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 30.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 31.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 31.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 31.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 32.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 32.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 32.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 33.1
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 33.2
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 33.3
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 34.1 End
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 34.2 End
Play My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 34.3 End