อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อ Shan Wu Shuang หญิงสวยวัย 33 ปี ที่ชื่นชอบการทำงาน และยังเป็นโสดอยู่ มาพบเข้ากับลูคัส ชายหนุ่มรูปหล่อแถมโรแมนติกวัย 25 ปี ด้วยอายุที่ห่างกันถึง 8 ปี เรื่องราวจะเป็นอย่างไร?

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 1.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 1.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 1.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 2.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 2.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 2.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 3.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 3.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 3.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 4.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 4.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 4.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 5.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 5.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 5.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 6.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 6.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 6.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 7.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 7.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 7.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 8.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 8.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 8.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 9.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 9.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 9.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 10.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 10.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 10.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 11.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 11.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 11.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 12.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 12.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 12.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 13.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 13.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 13.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 14.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 14.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 14.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 15.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 15.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 15.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 16.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 16.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 16.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 17.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 17.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 17.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 18.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 18.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 18.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 19.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 19.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 19.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 20.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 20.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 20.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 21.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 21.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 21.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 22.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 22.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 22.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 23.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 23.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 23.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 24.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 24.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 24.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 25.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 25.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 25.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 26.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 26.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 26.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 27.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 27.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 27.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 28.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 28.2
PLAY ) My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 28.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 29.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 29.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 29.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 30.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 30.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 30.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 31.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 31.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 31.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 32.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 32.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 32.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 33.1
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 33.2
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 33.3
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 34.1 End
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 34.2 End
PLAY My Queen /รักวุ่นต่างวัย หัวใจไม่ต่างกัน (พากษ์ไทย) 34.3 End