Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย]

เรื่องย่อ ยุคสมัยจ้านกั๋ว เจ็ดแคว้นแย่งชิงความเป็นใหญ่ ดวงดาวแห่งความยิ่งใหญ่ปรากฏที่แคว้นฉู่ ตำหนักจู่โฮ่วกงสถานที่ให้กำเนิดทารกเพศชายที่จะมาเป็นใหญ่เหนือแคว้นทั้งหก ฉู่เวยหวังซึ่งมีพระทัยห้าวหาญเมื่อทรงสดับว่าเซี่ยงซื่อคนสนิทที่ติดตามมาด้วยกันกับการอภิเษกของฉี่จีพระสนมคนโปรดตั้งครรภ์แล้ว ทำให้พระองค์ทรงโปรดนางมากขึ้น นึกไม่ถึงตั้งครรภ์ครบสิบเดือด เซี่ยงซื่อกลับให้กำเนิดทารกเพศหญิง ฉู่เวยฮองเฮาทรงหวาดระแวงการถือกำเนิดขององค์หญิงน้อย จึงทรงมีรับสั่งให้นำองค์หญิงน้อยไปทิ้งที่ทะเลสาบ นึกไม่ถึงว่าองค์หญิงน้อยกลับลอยไปตามกระแสน้ำไปจนถึงรูปปั้นเส้าซือมิ่งจนได้รับการช่วยชีวิตเอาไว้ ฉู่เวยหวังทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์ พระองค์จึงทรงขนานพระนามองค์หญิงว่า“หมี่เยี่ย”

..#

เลือกดูวีดีโอคลิป

**อัพเดตล่าสุด**
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP26
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP25
ลิ้งค์ดูวีดีโอซีรี่ย์
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP1
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP2
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP3
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP6
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP4
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP5
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP7
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP8
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP9
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP10
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP11
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP12
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP13
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP14
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP15
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP16
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP17
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP18
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP19
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP20
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP21
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP22
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP23
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP24
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP25
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP25
PLAY Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร [พากย์ไทย] EP26
ลิ้งค์ดูวีดีโอซีรี่ย์