Young Sheldon Season 1 [ซับไทย]

ชีวิตช่วงแรกของเด็กอัจฉริยะ เชลดอน คูเปอร์ ที่ต่อมาได้เห็นกันใน The Big Bang Theory (2007)

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP13
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP12
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP13
PLAY
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP1
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP2
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP3
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP4
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP5
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP6
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP7
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP8
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP9
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP10
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP11
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP12
PLAY Young Sheldon Season1 [ซับไทย] EP13
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP1
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP2
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP3
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP4
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP5
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP6
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP7
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP8
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP9
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP10
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP11
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP12
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY Young Sheldon Season 1 [ซับไทย] EP13