Anne with an E Season 1 [ซับไทย]

การผจญภัยของเด็กสาวกำพร้าที่อาศัยในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตามแอนไปกับการเรียนรู้ที่จะนำชีวิตใหม่มาให้เธอที่เกาะพริ้นซ์ เอ็ดวอร์ด ในนิยายคลาสสิคเรื่องใหม่ขอช แอล.เอ็ม. มอนโกเมอรี่

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP6
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP7
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP1
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP2
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP3
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP4
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP5
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP7
PLAY Anne with an E Season1 [ซับไทย] EP6
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง