ซีรี่ย์เกาหลี Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย]

Detail :Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ เรื่องราว “ในสมัยโชซอน ตระกูลจางคือต้นตระกูลที่คิดค้นการกลั่นซีอิ๊วจากถั่วเหลือง เป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วทีเป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วที่เรียกว่า “ซีอิ๊วฮวังโซ” นับว่าเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจซีอิ๊วจากถั่วเหลืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP22
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP13
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP1
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP2
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP3
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP4
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP5
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP6
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP7
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP8
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP9
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP10
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP11
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP12
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP14
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP15
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP16
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP17
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP18
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP19
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP20
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP21
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP23
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP24
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP25
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP26
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP27
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP28
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP29
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP30
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP31
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP32
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP33
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP34
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP35
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP36
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP37
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP38
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP39
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP40
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP41
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP42
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP43
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP44
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP45
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP46
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP47
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP48
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP49
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP50
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP51
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP52
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP53
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP54
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP55
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP56
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP57
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP58
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP59
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP60
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP61
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP62
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP63
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP64
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP65
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP66
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP67
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP68
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP69
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP71
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP72
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP74
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP76
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP77
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP78
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP79
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP80
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP81
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP82
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP83
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP84
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP85
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP86
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP87
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP88
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP89
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP90
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP91
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP92
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP93
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากไทย EP94
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากไทย EP95
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากไทย EP96
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากไทย EP97
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP13
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP22
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง