ซีรี่ย์เกาหลี Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย]

Detail :Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ เรื่องราว “ในสมัยโชซอน ตระกูลจางคือต้นตระกูลที่คิดค้นการกลั่นซีอิ๊วจากถั่วเหลือง เป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วทีเป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วที่เรียกว่า “ซีอิ๊วฮวังโซ” นับว่าเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจซีอิ๊วจากถั่วเหลืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP83
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP1
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP2
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP3
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP4
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP5
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP6
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP7
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP8
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP9
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP10
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP11
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP12
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP13
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP14
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP15
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP16
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP17
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP18
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP19
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP20
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP21
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP22
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP23
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP24
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP25
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP26
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP27
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP28
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP29
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP30
PLAY Chinese Detective สองพยัคฆ์นักสืบ [พากย์ไทย] EP31
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP32
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP33
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP34
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP35
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP36
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP37
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP38
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP39
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP40
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP41
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP42
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP43
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP44
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP45
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP46
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP47
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP49
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP50
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP51
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP52
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP53
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP54
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP55
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP56
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP57
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP58
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP59
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP60
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP61
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP62
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP63
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP64
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP65
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP66
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP7
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP68
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP79
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP80
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP69
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP71
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP72
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP74
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP76
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP77
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP78
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP81
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP82
PLAY Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ [พากย์ไทย] EP83
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง