The Good Doctor Season 1 [ซับไทย]

เรื่องย่อ ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?

..#

เลือกดูวีดีโอคลิป

**อัพเดตล่าสุด**
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP18
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP17
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP18
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP17
ลิ้งค์ดูวีดีโอซีรี่ย์
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP10 (ช่วงเบรคซีซั่น)
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP10
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP17
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP14
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP4
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP2
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP18
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP8
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP9
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP3
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP11
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP13
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP5
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP7
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP16
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP15
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP1
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP1
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP12
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP6
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP2
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP3
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP4
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP5
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP6
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP7
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP8
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP9
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP10
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP11
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP12
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP13
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP14
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP15
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP16
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP17
PLAY The Good Doctor Season1 [ซับไทย] EP18
ลิ้งค์ดูวีดีโอซีรี่ย์
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP1
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP2
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP3
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP4
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP5
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP6
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP7
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP8
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP9
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP10
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP11
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP12
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP13 no sub
PLAY The Good Doctor Season1
PLAY
PLAY por
PLAY
PLAY
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP1
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP2
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP3
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP4
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP5
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP6
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP7
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP9
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP10
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP11
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP12
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP13
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP14 nosub
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP15 no sub
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP16 no sub
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP17
PLAY The Good Doctor Season 1 [ซับไทย] EP18
ลิ้งค์ดูวีดีโอซีรี่ย์
ลิ้งค์ดูวีดีโอซีรี่ย์