Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย]

ซีรีส์เป็นเรื่องราวของ “องค์หญิงเจี่ยโยว” องค์ผู้มีคุณูปการมากมายต่อแผ่นดินต้าฮั่น (พระองค์ทรงมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์) เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยฮั่นอู่ตี้ฮ่องเต้ หลิวเช่อ (พระสวามีของเว่ยจื่อฟูนั่นแล) พระนางเป็นธิดาแห่งพระเชษฐาของฮั่นเกาจู่ฮ่องเต้ หลิวปัง
หลิวเจี่ยโยวหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่กับคณะละครสัตว์ที่ร่อนเร่เปิดการแสดงไปทั่วทุ่งหญ้า นางมีชีวิตอิสระ ในคณะละคร แต่แล้ววันหนึ่งสวรรค์ได้ส่ง “เวิงกุย” แม่ทัพซ้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าอูซุนมาพบกับนาง ขณะนั้นไม่มีใครรู้ฐานะที่แท้จริงของเวิงกุย เวิงกุยบาดเจ็บสาหัสจากการตามล่าของเผ่าซยงหนูที่เป็นอริคู่แค้นและคอยช่วงชิงความเป็นใหญ่ในทุ่งหญ้ากับอูซุนเสมอมา เจี่ยโยวคอยดูแลเขาจนหายดี ทั้งคู่ใกล้ชิดและเพาะสร้างความสัมพันธ์อันลึกล้ำต่อกัน ไม่นานนักด้วยความบังเอิญ เจี่ยโยวได้รู้ว่าตัวเองคือ ราชนัดดาของจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ และเมื่อเจี่ยโยวได้เข้าวัง นางได้รับมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่มีผลต่อความสงบสุขของอาณาจักรฮั่น นั่นก็คือ นางต้องเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเผ่าอูซุนในฐานะ “เหอชินกงจู่” (องค์หญิงผูกสัมพันธ์ — ด้วยการแต่งงาน) เดินทางไปเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับ “จวินซวีหมี่” คุนหมี (ยิ่งใหญ่เหมือนท่านข่าน) แห่ง อูซุน ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเวิงกุย

เลือกดูวีดีโอคลิป

HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP1
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP2
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP3
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP4
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP5
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP6
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP7
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP8
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP9
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP10
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP11
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP12
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP13
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP14
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP15
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP16
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP17
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP18
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP19
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP20
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP21
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP22
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP23
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP24
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP25
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP26
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP27
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP28
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP29
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP30
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP31
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP32
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP33
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP34
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP35
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP36
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP37
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP38
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP39
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP40
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP41
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP42
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP43
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP44
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP45
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP1
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP2
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP3
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP4
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP5
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP6
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP7
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP8
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP9
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP10
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP11
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP12
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP13
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP14
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP15
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP16
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP17
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP18
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP19
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP20
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP21
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP22
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP23
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP24
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP25
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP26
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP27
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP28
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP29
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP30
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP31
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP32
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP33
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP34
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP35
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP36
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP37
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP38
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP39
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP40
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP41
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP42
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP43
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP44
HD SD Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม [ซับไทย] EP45