เฉียวฟง (หวงเยอะหัว) ต้วนอี้ (เฉินเห่าหมิ่น) และหลวงจีนซีจุ๊ (ฝันเส้าหวัง) สามพี่น้องร่วมสาบานที่มีปูมหลังแตกต่างกันไป เฉียวฟงเป็นประมุขพรรคยาจก ที่ในระหว่างการค้นหาต้นกำเนิดของตัวเอง เขาพลั้งมือฆ่าอาจู (หลิวจิ่งหลิง) หญิงที่เขารักตายไปอย่างไม่ตั้งใจ และในเวลาต่อมา เฉียวฟงได้กลายเป็นอ๋องหนานหยวนแห่งต้าเหลียว ฝ่ายต้วนอี้ องค์ชายเมืองต้าหลี่ เกิดมีความรักสามเส้ากับหวังหยี่เหยียน (หลี่ยั่วถง) และมุหยงฟู่ (จางกั๊วะเฉียง) ที่เขาต้องแก้ไข ส่วนหลวงจีนซีจุ๊ได้รับเลือกให้เป็นราชบุตรเขยแห่งซีเซี่ย ในยุทธภพที่แสนวุ่นวายไปด้วยความรัก บุญคุณและความแค้น ทั้งสามจะจัดการกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร ในสุดยอดภาพยนตร์กำลังภายในเรื่องยิ่งใหญ่ที่คุณยังติดใจ

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 01-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 01-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 01-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 02-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 02-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 02-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 03-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 03-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 03-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 04-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 04-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 04-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 05-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 05-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 05-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 06-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 06-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 06-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 07-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 07-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 07-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 08-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 08-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 08-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 09-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 09-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 09-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 10-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 10-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 10-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 11-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 11-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 11-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 12-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 12-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 12-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 13-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 13-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 13-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 14-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 14-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 14-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 15-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 15-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 15-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 16-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 16-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 16-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 17-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 17-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 17-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 18-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 18-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 18-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 19-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 19-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 19-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 20-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 20-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 20-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 21-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 21-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 21-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 22-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 22-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 22-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 23-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 23-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 23-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 24-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 24-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 24-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 25-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 25-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 25-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 26-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 26-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 26-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 27-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 27-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 27-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 28-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 28-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 28-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 29-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 29-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 29-3/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 30-1/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 30-2/3
PLAY 8 เทพอสูรมังกรฟ้า (1996) ตอนที่ 30-3/3