Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย]

เรื่องราวของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral Analysis Unit (BAU) สังกัด FBI ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตกร โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของฆาตกรในคดีนั้น ๆ ว่าคนที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ควรจะมีพฤติกรรมยังไง

เลือกดูวีดีโอคลิป

HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP1
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP2
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP3
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP4
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP5
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP6
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP7
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP8
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP9
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP10
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP11
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP12
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP13
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP14
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP15
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP16
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP17
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP18
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP19
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP20
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP21
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP22
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP23
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP24
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP25
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ไทย] EP26
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP1
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP2
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP3
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP4
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP5
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP6
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP7
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP8
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP9
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP10
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP11
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP12
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP13
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP14
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP15
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP16
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP17
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP18
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP19
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP20
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP21
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP22
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP23
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP24
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP25
HD SD Criminal Minds Season 4 [พากย์ทย] EP26