มาเฮริเป็นผู้หญิงที่มีความทรงจำเป็นเลิศและมีความสามารถในการจดจ่อดี เยี่ยม จึงทำให้เธอสอบการเป็นทนายได้ นอกจากความสามารถเรื่องดังกล่าวแล้ว เธอยังให้ความสนใจเรื่องของแฟชั่นและไม่ชอบทำงานหนัก ดังนั้นเธอจึงค่อนข้างห่างไกลจากคำว่าเจ้าหน้าที่อัยการที่มีอุดมคติ และเธอเริ่มสงสัยว่าเธอเหมาะกับงานของเธอจริงๆ หรือ และเธอมีเรื่องขัดแย้งกับรุ่นพี่จึงทำให้เธอลำบาก อย่างไรก็ตามเฮริจะค่อยๆ เติบโตเป็นอัยการที่ชาญฉลาดด้วยความรับผิดชอบและความยุติธรรมได้หรือไม่ ต้องคอยติดตามชมจากละคร

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-3 End
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-2 End
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-1 End
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-1
PLAY Prosecutor Princess Trailer
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-3
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-1
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-2
PLAY Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-3 End