มาเฮริเป็นผู้หญิงที่มีความทรงจำเป็นเลิศและมีความสามารถในการจดจ่อดี เยี่ยม จึงทำให้เธอสอบการเป็นทนายได้ นอกจากความสามารถเรื่องดังกล่าวแล้ว เธอยังให้ความสนใจเรื่องของแฟชั่นและไม่ชอบทำงานหนัก ดังนั้นเธอจึงค่อนข้างห่างไกลจากคำว่าเจ้าหน้าที่อัยการที่มีอุดมคติ และเธอเริ่มสงสัยว่าเธอเหมาะกับงานของเธอจริงๆ หรือ และเธอมีเรื่องขัดแย้งกับรุ่นพี่จึงทำให้เธอลำบาก อย่างไรก็ตามเฮริจะค่อยๆ เติบโตเป็นอัยการที่ชาญฉลาดด้วยความรับผิดชอบและความยุติธรรมได้หรือไม่ ต้องคอยติดตามชมจากละคร

เลือกดูวีดีโอคลิป

HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-3 End
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-2 End
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-1 End
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-1
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-3
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-2
HD SD Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-1
HD SD Prosecutor Princess Trailer
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-3
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-1
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-2
Play Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-3 End