เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอน ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของ แดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ ในหลวง เธอเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แต่โชคก็ยังเข้าข้างเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราช สำนัก ด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดจึงทำให้เธอกลายเป็นแม่ครัวมือหนึ่งที่ได้รับความ ไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์ ต่อมาเธอถูกใส่ร้ายว่าวางยาพิษ กษัตริย์จุงจง จึงถูกขับไล่ออกจากวัง แต่ภายหลังเธอก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์และสามารถกลับมารักษาพระองค์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดีเล่ห์กลของคนในวังและอำนาจทางการเมืองก็มักจะเป็นอุปสรรคให้เธอ ต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อย หนำซ้ำเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็ยังกลายมาเป็นคู่แข่งที่สร้างปัญหาให้เธอ ตลอดเวลา แต่เธอก็ได้ใช้สติปัญญาต่อกรกับศัตรูที่มีอยู่มากมายในพระราชสำนัก เพื่อให้มาตรฐานทางสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ไม่เคยมีสตรีผู้ใดทำได้เช่นเธอ

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 01
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 02
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 03
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 04
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 05
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 06
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 07
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 08
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 09
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 10
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 11
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 12
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 13
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 14
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 15
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 16
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 17
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 18
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 19
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 20
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 21
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 22
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 23
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 24
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 25
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 26
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 27
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 28
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 29
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 30
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 31
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 32
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 33
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 34
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 35
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 36
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 37
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 38
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 39
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 40
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 41
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 42
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 43
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 44
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 45
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 46
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 47
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 48
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 49
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 50
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 51
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 52
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 53
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 54
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 55
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 56
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 57
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 58
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 59
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 60
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 61
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 62
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 63
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 64
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 65
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 66
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 67
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 68
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 69
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 70
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 71
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 72
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 73
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 74
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 75
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 76
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 77
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 78
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 79
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 80
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 81
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 82
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 83
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 84
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 85
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 86
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 87
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 88
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 89
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 90
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 91
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 92
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 93
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 94
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 95
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 96
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 97
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 98
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 99
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 100
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 101
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 102
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 103
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 104
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 105
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 106
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 107
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 108
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 109
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 110
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 111
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 112
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 113
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 114
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 115
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 116
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 117
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 118
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 119
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 120
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 121
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 122
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 123
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 124
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 125
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 126
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 127
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 128
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 129
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 130
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 131
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 132
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 133
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 134
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 135
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 136
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 137
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 138
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 139
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 140
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 141
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 142
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 143
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 144
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 145
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 146
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 147
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 148
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 149
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 150
PLAY แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 151 END