เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอน ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของ แดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ ในหลวง เธอเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แต่โชคก็ยังเข้าข้างเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราช สำนัก ด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดจึงทำให้เธอกลายเป็นแม่ครัวมือหนึ่งที่ได้รับความ ไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์ ต่อมาเธอถูกใส่ร้ายว่าวางยาพิษ กษัตริย์จุงจง จึงถูกขับไล่ออกจากวัง แต่ภายหลังเธอก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์และสามารถกลับมารักษาพระองค์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดีเล่ห์กลของคนในวังและอำนาจทางการเมืองก็มักจะเป็นอุปสรรคให้เธอ ต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อย หนำซ้ำเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็ยังกลายมาเป็นคู่แข่งที่สร้างปัญหาให้เธอ ตลอดเวลา แต่เธอก็ได้ใช้สติปัญญาต่อกรกับศัตรูที่มีอยู่มากมายในพระราชสำนัก เพื่อให้มาตรฐานทางสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ไม่เคยมีสตรีผู้ใดทำได้เช่นเธอ

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 01
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 02
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 03
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 04
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 05
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 06
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 07
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 08
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 09
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 10
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 11
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 12
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 13
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 14
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 15
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 16
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 17
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 18
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 19
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 20
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 21
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 22
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 23
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 24
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 25
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 26
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 27
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 28
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 29
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 30
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 31
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 32
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 33
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 34
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 35
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 36
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 37
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 38
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 39
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 40
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 41
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 42
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 43
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 44
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 45
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 46
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 47
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 48
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 49
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 50
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 51
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 52
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 53
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 54
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 55
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 56
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 57
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 58
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 59
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 60
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 61
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 62
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 63
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 64
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 65
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 66
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 67
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 68
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 69
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 70
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 71
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 72
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 73
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 74
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 75
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 76
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 77
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 78
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 79
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 80
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 81
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 82
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 83
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 84
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 85
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 86
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 87
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 88
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 89
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 90
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 91
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 92
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 93
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 94
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 95
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 96
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 97
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 98
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 99
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 100
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 101
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 102
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 103
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 104
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 105
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 106
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 107
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 108
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 109
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 110
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 111
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 112
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 113
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 114
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 115
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 116
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 117
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 118
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 119
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 120
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 121
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 122
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 123
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 124
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 125
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 126
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 127
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 128
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 129
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 130
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 131
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 132
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 133
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 134
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 135
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 136
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 137
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 138
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 139
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 140
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 141
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 142
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 143
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 144
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 145
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 146
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 147
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 148
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 149
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 150
Play video (เปิดดูคลิก) แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 151 END