สงคราม ระหว่างชาวต้าซ่งและชาวมองโกล จบลงด้วยการปราชัยของต้าซ่ง ก๊วยเจ๋งและอึ้งย้งผู้เป็นสองยอดยุทธ์แห่งต้าซ่ง จึงออกรวบรวมกำลังชาวยุทธ์เพื่อต่อสู้ชิงแผ่นดินกลับคืนมาจากมองโกล ระหว่างทางก๊วยเจ๋งได้พบกับเอี้ยก้วยทายาทคนเดียวของเอี้ยคัง น้องชายบุญธรรมของตน ผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่เอี้ยก้วย มีนิสัยแปลกประหลาด ก๊วยเจ๋งจำต้องนำเอี้ยก้วยไปฝากเป็นศิษย์ที่สำนักพรตช้วนจิงก่า และด้วยนิสัยที่แปลกประลาดทำให้เอี้ยกวยถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานา เขาจึงหนีออกจากสำนักไปฝากตัวเป็นศิษย์เซียวเหล่งนึ่งแห่งสำนักสุสานโบราณ ทั้งสองฝึกฝนวิทยายุทธ์วิชาสตรีหยกร่วมกัน สุดยอดวิชาของสำนักที่ต้องประสานใจกายพร้อมกระบี่คู่ ซึ่งทำให้ก่อเกิดความเป็นรักอันบริสุทธิ์ของทั้งสอง แต่แม่ชีโฉดลี้มกโช้ว ผู้หมายปองคัมภีร์สตรีหยกได้บุกเข้าสุสาน ก่อเหตุการณ์ให้เอี้ยก้วยและเซียวเหล่งนึ้งต้องออกจากสำนักสุสานโบราณ และพลัดพรากจากกัน สงครามก่อเค้า ภัยยุทธภพก่อตัว ราชครูจักรทองยอดฝีมือแห่งมองโกล ปรากฎตัวขึ้นเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเจ้ายุทธภพ วางแผนหลอกล่อเหล่าจอมยุทธ์ให้ฆ่าฟันกันเอง พร้อมสร้างความปั่นป่วนทั่วทั้งแผ่นดิน เป็นเหตุให้เอี้ยก้วยต้องเข้าสู่ยุทธภพอย่างเต็มตัว และได้พบกับก๊วยเจ๋งอีก แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน The Return of the Condor Heroes มังกรหยก ภาค 2 ตำนานศึกเทพอินทรี ปี 2006

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 01
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 02
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 03
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 04
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 05
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 06
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 07
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 08
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 09
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 10
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 11
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 12
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 13
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 14
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 15
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 16
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 17
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 18
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 19
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 20
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 21
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 22
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 23
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 24
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 25
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 26
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 27
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 28
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 29
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 30
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 31
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 32
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 33
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 34
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 35
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 36
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 37
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 38
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 39
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 40
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 41
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 42
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 43
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 44
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 45
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 46
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 47
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 48
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 49
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 50
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 51
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 52
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 53
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 54
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 55
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 56
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 57
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 58
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 59
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 60
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 61
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 62
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 63
Play video (เปิดดูคลิก)
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 64
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 65
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 66
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 67
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 68
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 69
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 70
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 71
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 72
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 73
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 74
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 75
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 76
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 77
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 78
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 79
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 80
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 81
Play video (เปิดดูคลิก) มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 82 END