ณ หุบเขาแดนซี่ยี่ มีถ้ำแห่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะเดินทางไปถึง และภายในถ้ำนี้เองได้เก็บซ่อนมุกมังกรที่มีพลังอำนาจลึกลับ ถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองจะทำมีพลังวรยุทธล้ำเลิศ หากคนดีได้ไปยิ่งดี แต่ถ้าหากตกอยู่ในมือของคนชั่ว ก็จะยิ่งเพิ่มความร้ายกาจเป็นทวีคูณ รวมทั้งชาวเผ่าชามูที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองมุกมังกรและเทพมังกรเช่นเดียว กัน ด้วยความเลิศล้ำในพลังอำนาจทำให้เป็นที่หมายปองแก่บรรดาจอมยุทธ์ จึงต่างเดินทางไกลมาเพื่อแย่งชิง จนก่อเกิดเภทภัยใหญ่หลวงในยุทธภพ จะมีผู้กล้าคนใดที่จะสามารถกำจัดเหล่าร้าย และรวบรวมมุกมังกรกลับคืนสู่ถ้ำมังกรได้สำเร็จ

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 01
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 02
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 03
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 04
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 05
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 06
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 07
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 08
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 09
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 10
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 11
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 12
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 13
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 14
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 15
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 16
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 17
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 18
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 19
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 20
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 21
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 22
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 23
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 24
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 25
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 26
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 27
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 28
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 29
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 30
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 31
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 32
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 33
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 34
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 35
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 36
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 37
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 38
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 39
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 40
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 41
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 42
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 43
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 44
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 45
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 46
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 47
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 48
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 49
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 50
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 51
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 52
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 53
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 54
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 55
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 56
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 57
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 58
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 59
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 60
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 61
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 62
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 63
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 64
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 65
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 66
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 67
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 68
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 69
PLAY ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 70