ละครสั้น 10 ตอนที่บอกเล่าถึงความรักในครอบครัวที่ต่างกันระหว่างคุณพ่อและลูก ที่แต่ละตอนก็จะแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่มีอยู่ทุกตอนนั้นคือความอบอุ่น ความรัก และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play Back of Father Ep 1
Play Back of Father Ep 2
Play Back of Father Ep 3
Play Back of Father Ep 4
Play Back of Father Ep 5
Play Back of Father Ep 6
Play Back of Father Ep 7
Play Back of Father Ep 8
Play Back of Father Ep 9
Play Back of Father Ep 10