เย่หยงเทียน (หลอเจียเหลียง) มีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด จนได้ร่วมมือกับ หม่าจื่อเฉียง (กั๊วะจิ้งอัน) และสี่เหวินเปียว (เฉินจิ่งหง) ก่อตั้งบริษัทลิเทียนขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา จนเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาสี่เหวินเปียว เกิดต้องการใช้เงินจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือน้องชาย จางจื่อลิ (กู่เทียนเล่อ) ที่กำลังเดือดร้อน ทำให้เขาต้องโกงบริษัท จากคนดีกลายเป็นเลว จากเพื่อนกลายเป็นศัตรู พวกเขาจึงเริ่มขึ้นสู่วังวน แห่งการหักหลัง ความรัก และการชิงไหวชิงพริบกันในวงการธุรกิจ ที่ความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสาม ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป และลงเอยอย่างไร

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-01
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-02
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-03
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-04
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-05
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-06
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-07
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-08
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-09
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-10
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-11
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-12
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-13
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-14
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-15
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-16
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-17
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-18
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-19
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-20
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-21
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-22
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-23
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-24
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-25
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-26
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-27
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-28
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-29
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-30
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-31
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-32
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-33
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-34
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-35
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-36
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-37
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-38
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-39
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-40
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-41
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-42
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-43
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-44
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-45
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-46
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-47
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-48
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-49
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-50
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-51
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-52
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-53
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-54
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-55
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-56
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-57
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-58
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-59
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-60
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-61
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-62
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-63
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-64
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-65
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-66
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-67
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-68
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-69
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-70
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-71
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-72
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-73
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-74
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-75
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-76
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-77
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-78
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-79
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-80
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-81
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-82
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-83
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-84
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-85
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-86
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-87
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-88
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-89
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-90
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-91
PLAY เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-92