เย่หยงเทียน (หลอเจียเหลียง) มีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด จนได้ร่วมมือกับ หม่าจื่อเฉียง (กั๊วะจิ้งอัน) และสี่เหวินเปียว (เฉินจิ่งหง) ก่อตั้งบริษัทลิเทียนขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา จนเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาสี่เหวินเปียว เกิดต้องการใช้เงินจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือน้องชาย จางจื่อลิ (กู่เทียนเล่อ) ที่กำลังเดือดร้อน ทำให้เขาต้องโกงบริษัท จากคนดีกลายเป็นเลว จากเพื่อนกลายเป็นศัตรู พวกเขาจึงเริ่มขึ้นสู่วังวน แห่งการหักหลัง ความรัก และการชิงไหวชิงพริบกันในวงการธุรกิจ ที่ความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสาม ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป และลงเอยอย่างไร

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-01
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-02
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-03
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-04
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-05
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-06
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-07
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-08
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-09
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-10
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-11
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-12
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-13
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-14
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-15
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-16
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-17
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-18
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-19
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-20
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-21
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-22
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-23
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-24
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-25
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-26
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-27
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-28
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-29
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-30
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-31
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-32
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-33
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-34
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-35
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-36
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-37
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-38
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-39
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-40
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-41
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-42
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-43
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-44
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-45
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-46
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-47
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-48
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-49
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-50
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-51
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-52
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-53
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-54
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-55
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-56
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-57
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-58
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-59
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-60
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-61
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-62
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-63
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-64
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-65
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-66
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-67
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-68
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-69
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-70
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-71
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-72
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-73
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-74
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-75
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-76
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-77
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-78
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-79
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-80
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-81
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-82
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-83
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-84
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-85
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-86
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-87
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-88
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-89
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-90
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-91
Play video (เปิดดูคลิก) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-92