เย่หยงเทียน (หลอเจียเหลียง) มีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด จนได้ร่วมมือกับ หม่าจื่อเฉียง (กั๊วะจิ้งอัน) และสี่เหวินเปียว (เฉินจิ่งหง) ก่อตั้งบริษัทลิเทียนขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา จนเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาสี่เหวินเปียว เกิดต้องการใช้เงินจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือน้องชาย จางจื่อลิ (กู่เทียนเล่อ) ที่กำลังเดือดร้อน ทำให้เขาต้องโกงบริษัท จากคนดีกลายเป็นเลว จากเพื่อนกลายเป็นศัตรู พวกเขาจึงเริ่มขึ้นสู่วังวน แห่งการหักหลัง ความรัก และการชิงไหวชิงพริบกันในวงการธุรกิจ ที่ความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสาม ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป และลงเอยอย่างไร

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-01
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-02
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-03
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-04
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-05
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-06
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-07
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-08
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-09
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-10
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-11
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-12
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-13
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-14
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-15
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-16
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-17
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-18
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-19
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-20
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-21
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-22
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-23
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-24
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-25
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-26
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-27
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-28
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-29
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-30
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-31
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-32
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-33
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-34
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-35
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-36
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-37
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-38
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-39
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-40
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-41
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-42
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-43
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-44
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-45
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-46
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-47
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-48
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-49
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-50
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-51
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-52
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-53
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-54
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-55
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-56
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-57
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-58
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-59
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-60
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-61
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-62
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-63
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-64
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-65
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-66
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-67
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-68
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-69
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-70
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-71
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-72
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-73
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-74
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-75
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-76
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-77
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-78
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-79
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-80
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-81
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-82
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-83
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-84
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-85
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-86
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-87
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-88
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-89
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-90
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-91
Play เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-92