เรื่องย่อ ดัดแปลงจากเรื่องราวของ Brothers Grimm ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ Nick Burkhardt (David Guintoli) คิด ว่าเขาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอย่างแล้วในฐานะของการเป็นตำรวจนักสืบคดีฆาตกรรม จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาเริ่มมองเห็นบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ จนเมื่อ Nick ไปเยี่ยมคุณป้าของเขา ชีวิตของเขาก็เริ่มผกผัน เมื่อป้าของเขาเปิดเผยว่า ครอบครัวของเขาสืบเชื้อสายมาจาก "นักล่า" ที่รู้จักกันในชื่อ "Grimms" ผู้มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้มนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆ เมื่อ Nick ขุดลึกลงไปในประวัติของครอบครัว เขาก็ตระหนักว่าเขาต้องรับผิดชอบเพื่อสืบทอดหน้าที่ของบรรพบุรุษของเขา และเรื่องราวที่เหนือกว่าจินตนาการจากนิทานของ Brothers Grimm ล้วนเป็นเรื่องจริงเกินไปทั้งสิ้น

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 01 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 01 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 02 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 02 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 03 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 03 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 04 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 04 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 05 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 05 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 06 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 06 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 07 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 07 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 08 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 08 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 09 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 09 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 10 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 10 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 11 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 11 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 12 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 12 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 13 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 13 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 14 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 14 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 15 - 1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 15 - 2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 16
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-3
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-1สำรอง
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-2สำรอง
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-3สำรอง
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-3
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-3
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20สำรอง-1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20สำรอง-2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 21-1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 21-2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 22-1END
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 22-2END
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.1
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.2
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.3
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.4
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.5
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.6
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.7
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.8
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.9
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.10
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.11
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.12
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.13
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.14
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.15
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.16
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.17
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.18
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.19
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.20
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.21
Play video (เปิดดูคลิก) Grimm Season3 Ep.22END