ชื่อเรื่อง: Empress Ki / Kihwanghoo / 기황후 / กีฮวังฮู จักรพรรดินีสองแผ่นดิน
ประเภท: ดราม่าประวัติศาสตร์, โรแมนติก
จำนวนตอน:  50 ตอน [รอยืนยัน]   
วันที่เริ่มออกอากาศ: 28 ตุลาคม 2013
เวลาออกอากาศที่เกาหลี: วันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21:55
เรื่องราวของ กีฮวังฮู สตรีสามัญชนจากอาณาจักรโครยอ (ค.ศ.918-1392) ที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินี
แห่งราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1271-1368) ของจีน  มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร
จักรพรรดินีกี (ค.ศ.1315-1370) เผชิญทั้งความรุ่งโรจน์ในฐานะมเหสีในพระเจ้าฮุ่ยจง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวนและความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน

เลือกดูวีดีโอคลิป

HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP1
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP2
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP3
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP4
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP5
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP6
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP7
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP8
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP9
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP10
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP11
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP12
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP13
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP14
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP15
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP16
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP17
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP18
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP19
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP20
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP21
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP22
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP23
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP24
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP25
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP26
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP1
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP2
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP3
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP4
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP5
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP6
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP7
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP8
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP9
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP10
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP11
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP12
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP13
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP14
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP15
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP16
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP17
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP18
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP19
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP20
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP21
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP22
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP23
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP24
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP25
HD SD Empress Ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน [พากย์ไทย] EP26
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 3
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 11
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 12
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 13
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 14
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 15
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 16
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 17
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 18
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 19
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 20
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 21
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 22
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 23
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 24
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 25
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 26
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 27
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 28
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 29
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 30
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 31
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 32
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 33
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 34
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 35
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 36
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 37
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 38
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 39
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 40
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 41
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 42
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 43
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 44-1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 44-2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 45
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 46
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 47
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 48
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 49
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 50-1
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 50-2
Play Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 51