เรื่องราวของหญิงสาว 2 คน ผู้ใฝ่ฝันจะเป็นผู้ประกาศของสถานีโทรทัศน์ พวกเธอทั้งสองคนจึงต้องต่อสู้แข่งขันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายนั้น ซึ่งในการแข่งขันของพวกเธอ มิใช่เพียงการแข่งขันเพื่อความฝันหากยังรวมถึงการแข่งขันบนถนนสายหัวใจ ด้วย...มีเพียงความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์เท่านั้น ที่ ฮอ ยองมีและจิน ซุนมี มีเหมือนกัน นอกนั้นเธอสองคนไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย คนหนึ่งจะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่เธอปรารถนา ขณะที่อีกคนหนึ่งจะทำเฉพาะความถูกต้องโดยใช้ความสามารถของเธอเพื่อให้ได้ สิ่งที่เธอปรารถนา

เลือกดูวีดีโอคลิป

**ดูรายการอัพเดตล่าสุด**
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 01 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 01 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 01 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 02 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 02 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 02 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 03 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 03 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 03 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 04 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 04 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 04 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 05 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 05 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 05 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 06 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 06 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 06 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 07 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 07 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 07 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 08 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 08 - 1 คลิปสำรอง
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 08 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 08 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 09 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 09 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 09 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 10 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 10 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 10 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 11 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 11 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 11 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 12 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 12 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 12 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 13 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 13 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 13 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 14 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 14 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 14 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 15 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 15 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 15 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 16 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 16 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 16 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 16 - 3 คลิปสำรอง
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 17 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 17 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 17 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 18 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 18 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 18 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 19 - 1
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 19 - 2
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 19 - 3
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 20 - 1 END
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 20 - 2 END
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 20 - 3 END
PLAY All About Eve สงครามแห่งความรัก [พากย์ไทย] ตอนที่ 20 - 3 END คลิปสำรอง