ซีซั่นที่ 8 สำหรับการทำงานของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral  Analysis Unit (BAU) ในซีซั่นนี้มีสมาชิกใหม่ของทีม คือ เจ้าหน้าที่ Alex Blake รับบทโดย Jeanne Tripplehorn โดยจะเข้าแทน เอมิลี่ เพรนทิส ซึ่งถอนตัวออกไป ติดตามได้ใน Criminal Minds Season 8
 
เรื่องราวของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral Analysis Unit (BAU) สังกัด FBI ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตรกร โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของฆาตกรในคดีนั้น ๆ ว่าคนที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ควรจะมีพฤติกรรมยังไง โตมาในลักษณะไหน มีวิธีในการใช้ชีวิตอย่างไร รวมไปถึงนิสัยใจคอเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ระบุตัวฆาตกร และจับตัวมาลงโทษ

เลือกดูวีดีโอคลิป

Play Criminal Minds Season 8 E01-1 อัำพใหม่
Play Criminal Minds Season 8 E01-2
Play อัำพใหม่
Play Criminal Minds Season 8 E02-1
Play Criminal Minds Season 8 E02-2
Play Criminal Minds Season 8 E03-1
Play Criminal Minds Season 8 E03-2 อัพใหม่
Play Criminal Minds Season 8 E04-1 อัำพใหม่
Play Criminal Minds Season 8 E04-2 อัำพใหม่
Play Criminal Minds Season 8 E05-1
Play Criminal Minds Season 8 E05-2
Play Criminal Minds Season 8 E06-1
Play Criminal Minds Season 8 E06-2
Play Criminal Minds Season 8 E07-1
Play Criminal Minds Season 8 E07-2
Play Criminal Minds Season 8 E08-1
Play Criminal Minds Season 8 E08-2
Play Criminal Minds Season 8 E09-1
Play Criminal Minds Season 8 E09-2
Play Criminal Minds Season 8 E10-1
Play Criminal Minds Season 8 E10-2
Play Criminal Minds Season 8 E11-1
Play Criminal Minds Season 8 E11-2
Play Criminal Minds Season 8 E12-1
Play Criminal Minds Season 8 E12-2
Play Criminal Minds Season 8 E13-1
Play Criminal Minds Season 8 E13-2
Play Criminal Minds Season 8 E14-1
Play Criminal Minds Season 8 E14-2
Play Criminal Minds Season 8 E15-1
Play Criminal Minds Season 8 E15-2
Play Criminal Minds Season 8 E16-1
Play Criminal Minds Season 8 E16-2
Play Criminal Minds Season 8 E17-1
Play Criminal Minds Season 8 E17-2
Play Criminal Minds Season 8 E18-1
Play Criminal Minds Season 8 E18-2
Play Criminal Minds Season 8 E19-1
Play Criminal Minds Season 8 E19-2
Play Criminal Minds Season 8 E20-1
Play Criminal Minds Season 8 E20-2
Play 20-1 สำรอง