ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


เป็นซีรีย์อีกเรื่องที่ผสมผสานเรื่องราวเข้ากับแฟนตาซีหน่อยๆ เมื่อองค์ชายในยุคโซซอน องค์ชาย Lee Gak รับบทโดย Micky Yoochun ได้ตามหาคนรักคือ Park Ha รับบทโดย Han Ji Min และแล้วระหว่างนั้นก็ได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นมา เมื่อ องค์ชาย Lee Gak และ องครักษ์อีกสามคน เกิดได้ข้ามกาลเวลามาในยุคปัจจุบัน ก็คือ ค.ศ. 2012 ที่กรุงโซล ณ.ปัจจุบันซึ่งที่ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบาย และมีเทคโนโลยีต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก แล้วองค์ชาย Lee Gak จะทำอย่างไรต่อไป และจะได้เจอกับคนรักที่กำลังตามหาอยู่หรือไม่

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 08-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 08-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 08-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 09-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 09-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 09-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 10-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 10-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 10-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 11-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 11-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 11-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 12-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 12-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 12-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 13-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 13-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 13-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 14-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 14-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 14-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 15-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 15-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 15-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 16-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 16-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 16-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 17-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 17-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 17-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 18-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 18-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 18-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 19-1
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 19-2
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 19-3
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 20-1END
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 20-2END
เปิดดู iOS Android Rooftop Prince [บรรยายไทย] ตอนที่ 20-3END