ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


ยูนเคฮวาเป็นแม่บ้านธรรมดาที่ได้กลายมา เป็นผู้จัดการส่วนตัวของท็อปสตาร์ เธอหาเงินเพื่อนำไปส่งให้กับลูกของเธอที่อยู่ในความดูแลของสามีของเธอ ซองมินวูเป็นท็อปสตาร์ที่เย่อหยิ่งและทำให้ยูนเคฮวาต้องลำบากในฐานะผู้ จัดการที่ต้องดูแลเขา เรื่องราวความรักของพวกเขาจะเริ่มจากตรงไหน ต้องคอยติดตามชมจากละคร

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP01-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP01-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP01-3
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP02-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP02-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP02-3
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP03-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP03-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP03-3
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP04-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP04-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP04-3
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP05-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP05-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP05-3
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP06-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP06-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP06-3
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP07-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP07-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP07-3
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP08-1
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP08-2
เปิดดู iOS Android Oh! My Lady EP08-3