ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


เมื่อจอมยุทธป้าเตา จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของพรรคประตูสวรรค์ ลูกเมียของเขา ต้องหนีระหกระเหิน เพื่อให้พ้นจากการตามล่า.. ยี่สิบปีที่พี่น้องต้องพลัดพราก เซียวฮื่อยี้เติบโตในบ่อนไพ่ ส่วนบ่อกี้เป็นทายาทของคนตัดฟืน ฟุเอ้อจวงเรียกชุมนุมคน เพื่อก่อตั้งสหพันธ์บ่อน และเพื่อรับมือกับพรรคประตูสวรรค์ที่เริ่มระรานยุทธภพ ทั้งเซียวฮื่อยี้และบ่อกี้จึงมาสมัครเป็นศิษย์ของฟุเอ้อจวง แต่ทั้งสองก็ต้องผิดใจกัน เมื่อบ่อกี้เข้าใจว่าเซียวฮื้อยี้ฆ่าพ่อแม่ของตน จนกระทั่งยั่วหลานแม่ของบ่อกี้ปรากฎตัว ทั้งคู่จึงรู้ว่าตนเองเป็นพี่น้องกันในที่สุด เซียวฮื้อยี้และบ่อกี้ก็ร่วมผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับพรรคประตูสวรรค์

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 01
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 02
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 03
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 04
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 05
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 06
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 07
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 08
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 09
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 10
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 11
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 12
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 13
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 14
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 15
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 16
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 17
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 18
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 19
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 20
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 21
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 22
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 23
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 24
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 25
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 26
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 27
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 28
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 29
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 30
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 31
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 32
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 33
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 34
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 35
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 36
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 37
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 38
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 39
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 40
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 41
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 42
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 43
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 44
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 45
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 46
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 47
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 48
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 49
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 50
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 51
เปิดดู iOS Android เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 (2008) - 52 END