ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


มาเฮริเป็นผู้หญิงที่มีความทรงจำเป็นเลิศและมีความสามารถในการจดจ่อดี เยี่ยม จึงทำให้เธอสอบการเป็นทนายได้ นอกจากความสามารถเรื่องดังกล่าวแล้ว เธอยังให้ความสนใจเรื่องของแฟชั่นและไม่ชอบทำงานหนัก ดังนั้นเธอจึงค่อนข้างห่างไกลจากคำว่าเจ้าหน้าที่อัยการที่มีอุดมคติ และเธอเริ่มสงสัยว่าเธอเหมาะกับงานของเธอจริงๆ หรือ และเธอมีเรื่องขัดแย้งกับรุ่นพี่จึงทำให้เธอลำบาก อย่างไรก็ตามเฮริจะค่อยๆ เติบโตเป็นอัยการที่ชาญฉลาดด้วยความรับผิดชอบและความยุติธรรมได้หรือไม่ ต้องคอยติดตามชมจากละคร

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E1-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E2-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E3-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E4-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E5-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E6-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E7-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E8-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E9-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E10-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E11-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E12-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E13-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E14-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E15-3
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-1
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-2
เปิดดู iOS Android Prosecutor Princess วุ่นนักรักอัยการ [พากย์ไทย] E16-3 End