ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอน ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของ แดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ ในหลวง เธอเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แต่โชคก็ยังเข้าข้างเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราช สำนัก ด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดจึงทำให้เธอกลายเป็นแม่ครัวมือหนึ่งที่ได้รับความ ไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์ ต่อมาเธอถูกใส่ร้ายว่าวางยาพิษ กษัตริย์จุงจง จึงถูกขับไล่ออกจากวัง แต่ภายหลังเธอก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์และสามารถกลับมารักษาพระองค์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดีเล่ห์กลของคนในวังและอำนาจทางการเมืองก็มักจะเป็นอุปสรรคให้เธอ ต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อย หนำซ้ำเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็ยังกลายมาเป็นคู่แข่งที่สร้างปัญหาให้เธอ ตลอดเวลา แต่เธอก็ได้ใช้สติปัญญาต่อกรกับศัตรูที่มีอยู่มากมายในพระราชสำนัก เพื่อให้มาตรฐานทางสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ไม่เคยมีสตรีผู้ใดทำได้เช่นเธอ

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 01
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 02
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 03
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 04
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 05
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 06
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 07
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 08
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 09
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 10
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 11
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 12
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 13
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 14
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 15
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 16
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 17
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 18
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 19
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 20
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 21
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 22
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 23
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 24
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 25
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 26
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 27
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 28
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 29
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 30
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 31
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 32
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 33
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 34
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 35
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 36
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 37
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 38
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 39
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 40
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 41
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 42
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 43
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 44
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 45
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 46
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 47
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 48
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 49
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 50
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 51
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 52
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 53
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 54
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 55
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 56
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 57
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 58
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 59
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 60
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 61
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 62
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 63
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 64
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 65
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 66
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 67
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 68
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 69
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 70
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 71
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 72
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 73
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 74
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 75
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 76
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 77
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 78
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 79
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 80
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 81
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 82
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 83
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 84
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 85
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 86
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 87
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 88
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 89
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 90
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 91
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 92
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 93
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 94
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 95
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 96
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 97
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 98
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 99
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 100
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 101
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 102
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 103
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 104
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 105
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 106
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 107
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 108
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 109
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 110
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 111
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 112
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 113
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 114
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 115
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 116
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 117
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 118
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 119
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 120
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 121
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 122
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 123
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 124
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 125
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 126
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 127
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 128
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 129
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 130
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 131
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 132
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 133
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 134
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 135
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 136
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 137
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 138
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 139
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 140
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 141
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 142
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 143
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 144
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 145
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 146
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 147
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 148
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 149
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 150
เปิดดู iOS Android แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 151 END