ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


สงคราม ระหว่างชาวต้าซ่งและชาวมองโกล จบลงด้วยการปราชัยของต้าซ่ง ก๊วยเจ๋งและอึ้งย้งผู้เป็นสองยอดยุทธ์แห่งต้าซ่ง จึงออกรวบรวมกำลังชาวยุทธ์เพื่อต่อสู้ชิงแผ่นดินกลับคืนมาจากมองโกล ระหว่างทางก๊วยเจ๋งได้พบกับเอี้ยก้วยทายาทคนเดียวของเอี้ยคัง น้องชายบุญธรรมของตน ผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่เอี้ยก้วย มีนิสัยแปลกประหลาด ก๊วยเจ๋งจำต้องนำเอี้ยก้วยไปฝากเป็นศิษย์ที่สำนักพรตช้วนจิงก่า และด้วยนิสัยที่แปลกประลาดทำให้เอี้ยกวยถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานา เขาจึงหนีออกจากสำนักไปฝากตัวเป็นศิษย์เซียวเหล่งนึ่งแห่งสำนักสุสานโบราณ ทั้งสองฝึกฝนวิทยายุทธ์วิชาสตรีหยกร่วมกัน สุดยอดวิชาของสำนักที่ต้องประสานใจกายพร้อมกระบี่คู่ ซึ่งทำให้ก่อเกิดความเป็นรักอันบริสุทธิ์ของทั้งสอง แต่แม่ชีโฉดลี้มกโช้ว ผู้หมายปองคัมภีร์สตรีหยกได้บุกเข้าสุสาน ก่อเหตุการณ์ให้เอี้ยก้วยและเซียวเหล่งนึ้งต้องออกจากสำนักสุสานโบราณ และพลัดพรากจากกัน สงครามก่อเค้า ภัยยุทธภพก่อตัว ราชครูจักรทองยอดฝีมือแห่งมองโกล ปรากฎตัวขึ้นเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเจ้ายุทธภพ วางแผนหลอกล่อเหล่าจอมยุทธ์ให้ฆ่าฟันกันเอง พร้อมสร้างความปั่นป่วนทั่วทั้งแผ่นดิน เป็นเหตุให้เอี้ยก้วยต้องเข้าสู่ยุทธภพอย่างเต็มตัว และได้พบกับก๊วยเจ๋งอีก แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน The Return of the Condor Heroes มังกรหยก ภาค 2 ตำนานศึกเทพอินทรี ปี 2006

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 01
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 02
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 03
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 04
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 05
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 06
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 07
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 08
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 09
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 10
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 11
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 12
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 13
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 14
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 15
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 16
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 17
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 18
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 19
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 20
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 21
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 22
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 23
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 24
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 25
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 26
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 27
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 28
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 29
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 30
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 31
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 32
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 33
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 34
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 35
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 36
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 37
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 38
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 39
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 40
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 41
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 42
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 43
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 44
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 45
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 46
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 47
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 48
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 49
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 50
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 51
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 52
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 53
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 54
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 55
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 56
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 57
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 58
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 59
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 60
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 61
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 62
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 63
เปิดดู iOS Android
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 64
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 65
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 66
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 67
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 68
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 69
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 70
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 71
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 72
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 73
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 74
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 75
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 76
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 77
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 78
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 79
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 80
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 81
เปิดดู iOS Android มังกรหยก ภาค 2 (2006) - 82 END