ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


ณ หุบเขาแดนซี่ยี่ มีถ้ำแห่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะเดินทางไปถึง และภายในถ้ำนี้เองได้เก็บซ่อนมุกมังกรที่มีพลังอำนาจลึกลับ ถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองจะทำมีพลังวรยุทธล้ำเลิศ หากคนดีได้ไปยิ่งดี แต่ถ้าหากตกอยู่ในมือของคนชั่ว ก็จะยิ่งเพิ่มความร้ายกาจเป็นทวีคูณ รวมทั้งชาวเผ่าชามูที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองมุกมังกรและเทพมังกรเช่นเดียว กัน ด้วยความเลิศล้ำในพลังอำนาจทำให้เป็นที่หมายปองแก่บรรดาจอมยุทธ์ จึงต่างเดินทางไกลมาเพื่อแย่งชิง จนก่อเกิดเภทภัยใหญ่หลวงในยุทธภพ จะมีผู้กล้าคนใดที่จะสามารถกำจัดเหล่าร้าย และรวบรวมมุกมังกรกลับคืนสู่ถ้ำมังกรได้สำเร็จ

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 01
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 02
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 03
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 04
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 05
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 06
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 07
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 08
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 09
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 10
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 11
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 12
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 13
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 14
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 15
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 16
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 17
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 18
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 19
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 20
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 21
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 22
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 23
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 24
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 25
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 26
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 27
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 28
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 29
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 30
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 31
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 32
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 33
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 34
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 35
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 36
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 37
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 38
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 39
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 40
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 41
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 42
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 43
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 44
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 45
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 46
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 47
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 48
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 49
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 50
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 51
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 52
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 53
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 54
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 55
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 56
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 57
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 58
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 59
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 60
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 61
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 62
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 63
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 64
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 65
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 66
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 67
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 68
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 69
เปิดดู iOS Android ศึกชิงมุกมังกรสะท้านภพ ตอนที่ 70