ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


เย่หยงเทียน (หลอเจียเหลียง) มีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด จนได้ร่วมมือกับ หม่าจื่อเฉียง (กั๊วะจิ้งอัน) และสี่เหวินเปียว (เฉินจิ่งหง) ก่อตั้งบริษัทลิเทียนขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา จนเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาสี่เหวินเปียว เกิดต้องการใช้เงินจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือน้องชาย จางจื่อลิ (กู่เทียนเล่อ) ที่กำลังเดือดร้อน ทำให้เขาต้องโกงบริษัท จากคนดีกลายเป็นเลว จากเพื่อนกลายเป็นศัตรู พวกเขาจึงเริ่มขึ้นสู่วังวน แห่งการหักหลัง ความรัก และการชิงไหวชิงพริบกันในวงการธุรกิจ ที่ความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสาม ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป และลงเอยอย่างไร

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-01
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-02
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-03
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-04
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-05
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-06
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-07
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-08
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-09
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-10
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-11
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-12
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-13
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-14
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-15
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-16
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-17
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-18
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-19
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-20
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-21
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-22
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-23
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-24
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-25
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-26
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-27
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-28
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-29
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-30
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-31
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-32
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-33
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-34
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-35
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-36
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-37
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-38
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-39
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-40
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-41
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-42
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-43
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-44
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-45
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-46
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-47
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-48
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-49
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-50
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-51
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-52
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-53
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-54
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-55
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-56
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-57
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-58
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-59
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-60
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-61
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-62
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-63
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-64
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-65
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-66
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-67
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-68
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-69
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-70
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-71
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-72
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-73
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-74
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-75
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-76
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-77
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-78
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-79
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-80
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-81
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-82
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-83
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-84
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-85
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-86
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-87
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-88
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-89
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-90
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-91
เปิดดู iOS Android เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ภาค1-92