ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


เรื่องย่อ ดัดแปลงจากเรื่องราวของ Brothers Grimm ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ Nick Burkhardt (David Guintoli) คิด ว่าเขาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอย่างแล้วในฐานะของการเป็นตำรวจนักสืบคดีฆาตกรรม จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาเริ่มมองเห็นบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ จนเมื่อ Nick ไปเยี่ยมคุณป้าของเขา ชีวิตของเขาก็เริ่มผกผัน เมื่อป้าของเขาเปิดเผยว่า ครอบครัวของเขาสืบเชื้อสายมาจาก "นักล่า" ที่รู้จักกันในชื่อ "Grimms" ผู้มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้มนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆ เมื่อ Nick ขุดลึกลงไปในประวัติของครอบครัว เขาก็ตระหนักว่าเขาต้องรับผิดชอบเพื่อสืบทอดหน้าที่ของบรรพบุรุษของเขา และเรื่องราวที่เหนือกว่าจินตนาการจากนิทานของ Brothers Grimm ล้วนเป็นเรื่องจริงเกินไปทั้งสิ้น

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 01 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 01 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 02 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 02 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 03 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 03 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 04 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 04 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 05 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 05 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 06 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 06 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 07 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 07 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 08 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 08 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 09 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 09 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 10 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 10 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 11 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 11 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 12 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 12 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 13 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 13 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 14 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 14 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 15 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 15 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 16
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-3
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-1สำรอง
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-2สำรอง
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-3สำรอง
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-3
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-3
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20สำรอง-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20สำรอง-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 21-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 21-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 22-1END
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 22-2END
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.1-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.1-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.1-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.2-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.2-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.2-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.3-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.3-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.3-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.4-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.4-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.4-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.5-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.5-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.5-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.6-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.6-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.6-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.7-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.7-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.7-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.8-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.8-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.8-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.9-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.9-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.9-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.10-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.10-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.10-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.11-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.11-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.11-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.12-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.12-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.12-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.13-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.13-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.13-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.14-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.14-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.14-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.15-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.15-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.15-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.16-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.16-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.16-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.17-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.18-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.18-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.18-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.19-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.19-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.19-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.20-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.20-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.20-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.21-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.21-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.21-3
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.22-1
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.22-2
เปิดดู iOS Android GRIMM SEASON 3 EP.22-3