ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


เรื่องย่อ ดัดแปลงจากเรื่องราวของ Brothers Grimm ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ Nick Burkhardt (David Guintoli) คิด ว่าเขาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอย่างแล้วในฐานะของการเป็นตำรวจนักสืบคดีฆาตกรรม จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาเริ่มมองเห็นบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ จนเมื่อ Nick ไปเยี่ยมคุณป้าของเขา ชีวิตของเขาก็เริ่มผกผัน เมื่อป้าของเขาเปิดเผยว่า ครอบครัวของเขาสืบเชื้อสายมาจาก "นักล่า" ที่รู้จักกันในชื่อ "Grimms" ผู้มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้มนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆ เมื่อ Nick ขุดลึกลงไปในประวัติของครอบครัว เขาก็ตระหนักว่าเขาต้องรับผิดชอบเพื่อสืบทอดหน้าที่ของบรรพบุรุษของเขา และเรื่องราวที่เหนือกว่าจินตนาการจากนิทานของ Brothers Grimm ล้วนเป็นเรื่องจริงเกินไปทั้งสิ้น

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 01 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 01 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 02 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 02 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 03 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 03 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 04 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 04 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 05 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 05 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 06 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 06 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 07 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 07 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 08 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 08 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 09 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 09 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 10 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 10 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 11 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 11 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 12 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 12 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 13 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 13 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 14 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 14 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 15 - 1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 15 - 2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 16
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 17-3
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-1สำรอง
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-2สำรอง
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 18-3สำรอง
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 19-3
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20-3
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20สำรอง-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 20สำรอง-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 21-1
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 21-2
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 22-1END
เปิดดู iOS Android Grimm Season 3 [ Soundtrack บรรยายไทย ] Episode 22-2END
ลิ้งค์ทางเลือก ลิ้งค์สำรอง
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.1
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.2
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.3
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.4
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.5
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.6
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.7
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.8
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.9
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.10
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.11
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.12
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.13
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.14
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.15
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.16
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.17
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.18
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.19
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.20
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.21
เปิดดู iOS Android Grimm Season3 Ep.22END