ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


เรื่องราวอัตชีวประวัติของนางสนมจางฮีบินที่ทุกคน รู้จักดี ในช่วงยุคสมัยของพระราชาซุคจองแห่งราชวงศ์โชซอน นางเป็นคนที่โลภและหลงใหลในอำนาจ แต่ในเรื่องนี้ จางอ๊คจอง ซึ่งเป็นชื่อจริงของนาง จะแสดงให้เห็นภาพพจน์อีกด้านของนาง ซึ่งได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องสำอางค์ที่ใช้ กันในช่วงศตวรรษที่ 16

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 1
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 2
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 3
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 1 END
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 2 END
เปิดดู iOS Android Jang Ok Jung [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 3 END