ชี้แจง!!!

ทางเราไม่มี App ทั้ง Iphone Iphone Android ใด ๆ ทั้งสิ้น


ซีรี่ย์เกาหลี The Great Seer เป็นเรื่องราวของ โหรามหาเวทย์ นามว่า จีซาง รับบทโดยจีซอง หมอดูผู้มีพรพลังพิเศษหยั่งรู้อดีตและอนาคตของผู้คนได้ ซีรี่ย์เรื่อง The Great Seer ดำเนินเรื่องในช่วงยุคปลายสมัยโครยอ เขาเป็นโหรหลวงผู้ทรงอิทธิพล และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โครยอล่มสลาย นายพลลีซองกเย (จีจินฮี) ได้ร่วมมือกับชเวยอง (จากเรื่อง Faith @ The Great Doctor) ยึดอำนาจจากขุนนางฝ่ายมองโกลสำเร็จ และพระเจ้าอูทรงรบเร้าให้ขุนพลทั้งสองยกทัพไปบุกราชวงศ์หมิงเพื่อที่จะปลดแอกโครยอจากอิทธิพลของจีน แต่ลีซองกเยไม่เห็นด้วยเกิดเปลี่ยนใจยกทัพกลับมาพระราชวังกระทำการยึดอำนาจสังหารชเวยองด้วยคำพยากรณ์ของโหราจิซาง ลีซองกเยอาศัยหลักอาณัติแห่งสวรรค์ในการล้มล้างราชวงศ์โครยอและปราบดาภิเษกตนเองเป็นพระราชาองค์แรกแห่งโชซอน มาติดตามความสนุกกับการผูกประวัติศาสตร์เกาหลีจากเรื่อง The Great Seer ได้ที่นี่ เี็ร็วๆนี้

เลือกดูวีดีโอคลิป

เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 1 
เปิดดู iOS Android  The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 1 อัพใหม่
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 1
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 2
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 3
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 1 END
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 2 END
เปิดดู iOS Android The Great Seer [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 3 END